Generelt om husbåtene

Alle priser er oppgitt i NOK inkl mva, inkl. motorpakke alternativ 1, ekskl. tilleggsutstyr og transport/frakt.
Pris er beregnet ut fra kursen på 1 Euro = kr. 10 Nok